Seznam testů

Kategorie S

plachetnice

Kategorie C

příbřežní plavba na moři

Kategorie M

vnitrozemská plavba - motorák

Každá otázka má právě jednu správnou odpověď. Mezi otázkami se můžete libovolně pohybovat. Již zodpovězené otázky jsou zvýrazněny. Po zaškrnutí odpovědí klikněte na tlačítko "Ukončit test". Systém provede vyhodnocení.